NL | EN

Onze bedrijfs supporters

Our corporate supporters

Naast de individuele donateurs en fondsen is er ook een aantal bedrijven dat ons (in sommige gevallen al jarenlang!) een warm hart toedraagt. We willen hen bij deze hartelijk danken voor hun steun in 2016.

Gigabit-supporters doneren euro 5.000 of meer per jaar
 • Devhouse Spindle
 • Eureka Unlimited BV (Rob van der Wouw)
 • LeaseWeb
 • Voys
Megabit-supporters doneren euro 2.500 of meer per jaar
 • BIT
 • Bitonic
 • Greenhost
 • IB Vision
 • Mollie
 • Solv
 • StartMail
Kilobit-supporters doneren euro 500 of meer per jaar
 • A2B Internet
 • Baak Advies & Diensten
 • BliXem internet
 • Bureau Bolster
 • First8
 • Geocat
 • Intermax
 • Kennisland
 • Madison Gurkha
 • NetExpert
 • Nijweide BV
 • PCextreme
 • PrivacyLab
 • Saldo Management
 • Serinus42
 • Sooda internetbureau B.V.
 • Tifkap enterprises
 • VB VB ICT
 • Zygomatic
Steun in natura

Cyso leverde aan al onze medewerkers en stagiairs gratis Zimbra e-mailaccounts. Van LeaseWeb kregen we twee gratis servers inclusief colocatie. Van XS4ALL kregen we gratis colocatie voor een server en financiële steun voor het uitreiken van de Felipe Rodriguez award. We kunnen bij Blendle gratis artikelen uit kranten en tijdschriften lezen. Bij RootGamer krijgen we een gratis advertentie op hun voorpagina en bij zowel Bitonic als Mollie hoeven we geen transactiekosten te betalen voor de binnengekomen donaties. Van Xolphin krijgen we zoveel SSL-certificaten als we nodig hebben en Secundity heeft een pen-test uitgevoerd op onze kantoor-infrastructuur. Rob van der Wouw doneerde 100 exemplaren van het boek Je hebt wél iets te verbergen zodat we die konden geven aan iedereen waarvan we dachten dat die het konden gebruiken.

Besides the individual donors and funds, there are also a number of businesses that wish to support us (in some cases for years!). We would like to take this opportunity to thank them warmly for all of their support in 2016.

Gigabit supporters donate 5,000 euros or more per year
 • Devhouse Spindle
 • Eureka Unlimited BV (Rob van der Wouw)
 • LeaseWeb
 • Voys
Megabit supporters donate 2,500 euros or more per year
 • BIT
 • Bitonic
 • Greenhost
 • IB Vision
 • Mollie
 • Solv
 • StartMail
Kilobit supporters donate 500 euros or more per year
 • A2B Internet
 • Baak Advies & Diensten
 • BliXem internet
 • Bureau Bolster
 • First8
 • Geocat
 • Intermax
 • Kennisland
 • Madison Gurkha
 • NetExpert
 • Nijweide BV
 • PCextreme
 • PrivacyLab
 • Saldo Management
 • Serinus42
 • Sooda internetbureau B.V.
 • Tifkap enterprises
 • VB VB ICT
 • Zygomatic
Support in natura

Cyso supplied all of our employees and interns free Zimbra e-mail accounts. From LeaseWeb we received two free servers including colocation. From XS4ALL we received free colocation of a server and financial support for presenting the Felipe Rodriguez award. With Blendle we can read articles from newspapers and magazines for free. From RootGamer we receive a free advertisement on their front page and Bitonic and Mollie do not charge us any transaction costs for incoming donations. Xolphin provides us with as many SSL certificates as we need and Secundity carried out a pen-test on our office infrastructure. Rob van der Wouw donated 100 copies of the book Je hebt wél iets te verbergen so that we could give a copy to anyone we thought could use it.